autobus deska rozdzielcza

PKS Lubin

logo mpk lubin strona główna menu

Aktualności

Uwaga!! Linia nr 8 i 100

07.10.2019 r.

Informujemy, że ze względu na zamknięcie w dniu 09.10.2019 r. przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 101157D przed m. Gola nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 8 i 100.

Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

Uwaga!! Linia nr 113

25.09.2019 r.

Informujemy, że od dnia 26.09.2019 r. nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 113.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Uwaga!! Linia nr 1, 4, 5, 104

20.09.2019 r.

Informujmy, że od dnia 23.09.2019 r. zostanie wprowadzony 3 ETAP tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Jana Pawła II.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

12.09.2019 r.

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy o uruchomieniu postępowania  „Dostawa 25 nowoczesnych, zasilanych paliwem alternatywnym autobusów, w celu poprawy warunków publicznego transportu zbiorowego dla połaczeń podmiejskich na terenie powiatu lubińskiego należącego do LGOI” w ramach naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-336/19.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205940

                   


Uwaga!!

10.09.2019 r.

Informujemy, że od godziny 18.00 dnia 11.09.2019 r.,  z uwagi na modernizację linii kolejowej i zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Skłodowskiej nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 0, 2, 6, 7100, 101103, 105, 110, 112, 113, 121 Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Uwaga!!

03.09.2019 r.

PKS Zielona Góra Sp. z o.o. informuje, że do dnia 07.09.2019 r. zawiesza realizację kursów   Zielona Góra – Zakopane , Zakopane – Zielona Góra przez Lubin – Polkowice.


Uwaga!!

30.08.2019 r.

Informujemy, że od dnia 02.09.2019 r. zmianie ulegnie oferta przewozowa linii nr 113 Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Uwaga!!

30.08.2019 r.

PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o. informuje, że z dniem  01.09.2019 r. zawiesza realizację kursów Gorzów Wlkp.- Kudowa-Zdrój - Gorzów Wlkp. przez Lubin-Polkowice. 

W dniu 31.08.2019 r.-  nie będzie już kursu Gorzów Wlkp. - Kudowa Zdrój.


Uwaga!!

28.08.2019 r.

Informujemy, że w sobotę 31.08.2019 r. zostanie rozszerzona oferta przewozowa linii nr 1, 2, 7 Lubińskich Przewozów Pasażerskich dla uczestników Koncertu Wolności.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki do pobrania:

Uwaga!!

26.08.2019 r.

Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. od dnia 02.09.2019 r. w Lubińskich Przewozach Pasażerskich obowiązuje rozkład jazdy - dni robocze.


PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.