autobus deska rozdzielcza

Dane spółki

logo mpk lubin strona główna menu

Dane spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna (PKS Lubin S.A.)
ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin

Przedsiębiorstwo zarjestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000209577

NIP: 692-237-03-52
REGON: 391059585
BDO: 000478670


Wysokość kapitału zakładowego: 2.414.000,00 zł (kapitał wpłacony w całości)

 

Rachunki bankowe:

  1. Bank Spółdzielczy we Wschowie, o/Lubin
    84 8669 0001 0312 0206 2000 0001
  2. Bank BGŻ S.A., o/Lubin
    81 2030 0045 1110 0000 0191 3330

 

 

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.