autobus deska rozdzielcza

Dane teleadresowe

logo mpk lubin strona główna menu

Dane teleadresowe

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
Kazimierz Ziółkowski 
tel. 76 844 33 21, wew. 101
 

KIEROWNICTWO

Dyrektor ds. Eksploatacji
Krzyszfof Ziółkowski
tel.76 844 33 21, wew. 103
e-mail: krzysztof.ziolkowski@pks.lubin.pl

Kierownik dz. Przewozów
Marcin Borys
tel. 76 844 33 21, wew. 127
tel. 76 844 33 36
e-mail: marcin.borys@pks.lubin.pl

Kierownik Warsztatów
Robert Wtykło
tel. 76 844 33 21, wew. 209
e-mail: stacjaobslugi@pks.lubin.pl

Kierownik dz. Technicznego i Gospodarki Materiałowej
Ryszard Fritsch
tel. 76 844 33 21. wew. 223 
tel. 76 844 34 35
e-mail: rysf@pks.lubin.pl

Główny Księgowy
Wioletta Selwaniuk
tel. 76 844 33 21, wew. 108
e-mail: dz.finansowy@pks.lubin.pl

Kierownik dz. Kadr i Płac
Monika Gigiel
tel. 76 844 33 21, wew. 122
e-mail: kplace@pks.lubin.pl

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Ziółkowski
e-mail: iod@pks.lubin.pl

 

SEKRETARIAT

tel. 76 844 33 21, wew. 101
tel. 76 844 33 20, wew. 101
tel. 76 844 33 37, wew. 101
tel. 76 844 33 12, wew. 101
e-mail: info@pks.lubin.pl

 

PRZEWOZY

tel. 76 844 33 21, wew. 121 / e-mail: marta.wingert@pks.lubin.pl, katarzyna.bundziow@pks.lubin.pl
tel. 76 844 33 21, wew. 219 / e-mail: piotr.grzegorzewski@pks.lubin.pl
tel. 76 844 33 21, wew. 230 / e-mail: renata.rystwej@pks.lubin.pl
tel. 76 844 33 21, wew. 232 / e-mail: lukasz.kowalski@pks.lubin.pl, katarzyna.chmielowska@pks.lubin.pl
 

DYSPOZYTOR

tel. 76 844 33 13 (dostępny również w święta oraz dni wolne od pracy)
tel. 76 844 33 20, wew. 125
e-mail: dyspozytor@pks.lubin.pl

 

KASA BILETOWA

tel. 768443320, wew. 204
tel. 768442508
e-mail: ewa.drop@pks.lubin.pl

 

INFORMACJA - ROZKŁAD JAZDY / KOMUNIKACJA MIĘDZYMIASTOWA

https://www.e-podroznik.pl/

 

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 76 844 33 21, wew. 215, 218 (Kasa główna czynna od godz. 10:00 do 14:00)
e-mail: marlena.szczepanczyk@pks.lubin.pl

 

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH

tel. 76 844 33 21, wew. 106
e-mail: dz.prawny@pks.lubin.pl

 

KADRY i PŁACE

tel. 76 844 33 21, wew. 220,122,123
e-mail: kadry@pks.lubin.pl , kplace@pks.lubin.pl


DZIAŁ TECHNICZNY

tel. 76 844 33 21, wew. 222, 223
e-mail: rysf@pks.lubin.pltabor@pks.lubin.pl

 

INSPEKTOR BHP

tel. 76 844 33 21, wew. 132

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

tel. 76 844 33 21, wew. 226

 

STACJA OBSŁUGI

tel. 76 844 33 21, wew. 209, 129, 130
e-mail: stacjaobslugi@pks.lubin.pl

 

POGOTOWIE TECHNICZNE

tel. 76 844 33 21, wew. 209, 129

 

STACJA PALIW

tel. 76 844 33 21, wew. 128
e-mail: magazyn@pks.lubin.pl

 

 

 

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.