autobus deska rozdzielcza

Dane teleadresowe

logo mpk lubin strona główna menu

Dane teleadresowe

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
Kazimierz Ziółkowski 
tel. 76 844 33 21, wew. 101

 

KIEROWNICTWO

Główny Księgowy
Wioletta Selwaniuk
tel. 76 844 33 21, wew. 108

 

Kierownik dz. Przewozów
Piotr Grzegorzewski
tel. 76 844 33 21, wew. 127
tel. 76 844 33 36

 

Kierownik dz. Technicznego i Gospodarki Materiałowej
Ryszard Fritsch
tel. 76 844 33 21. wew. 223 
tel. 76 844 34 35

 

Kierownik Warsztatów
Adam Ryng
tel. 76 844 33 21, wew. 209

 

Kierownik dz. Kadr
Teresa Kępka
tel. 76 844 33 21, wew. 220

 

Kierownik dz. Płac
Ewa Myrda
tel. 76 844 33 21, wew. 122

 

Kierownik Dworca
Ewa Drop
tel. 76 844 11 00
tel. 76 844 25 08

 

Kierownik Placówki w Chojnowie
Halina Andreasik
tel. 76 818 84 76

 

Kierownik Placówki w Chocianowie
Jolanta Chowaniak
tel. 76 818 50 44

 

SEKRETARIAT

tel. 76 844 33 21, wew. 101
tel. 76 844 33 20, wew. 101
tel. 76 844 33 37, wew. 101
tel. 76 844 33 12, wew. 101
fax: 76 844 33 20 (lub z końcówką 21, 37, 12), wew. 201
e-mail: info@pks.lubin.pl

 

PRZEWOZY

tel. 76 844 33 21, wew. 125, 127, 219
fax: 76 844 33 20, wew. 203
e-mail: przewozy@pks.lubin.pl

 

DYSPOZYTOR

tel. 76 844 33 13 (dostępny również w święta oraz dni wolne od pracy)

 

DWORZEC AUTOBUSOWY

Kasa
tel. 76 844 25 08

Dyżurny ruchu
tel. 76 844 25 08

Kierownik dworca
tel./fax 76 844 11 00

Adres e-mail
dworzec@pks.lubin.pl

 

INFORMACJA - ROZKŁAD JAZDY / KOMUNIKACJA MIĘDZYMIASTOWA

Dla klientów sieci stacjonarnyvh i komórkowych / infolinia
tel. 703 40 33 26

 

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 76 844 33 21, wew. 108, 211, 212, 215, 216, 218 (Kasa główna czynna od godz. 10:00 do 14:00)

 

KADRY

tel. 76 844 33 21, wew. 220
e-mail: kadry@pks.lubin.pl

 

DZIAŁ PŁAC

tel. 76 844 33 21, wew. 122, 123

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

tel. 76 844 33 21, wew. 226

 

DZIAŁ TECHNICZNY

tel. 76 844 33 21, wew. 110, 222, 223
e-mail: dzialtechniczny@pks.lubin.pl, tabor@pks.lubin.pl

 

STACJA OBSŁUGI

tel. 76 844 33 21, wew. 209. 129, 130
e-mail: stacjaobslugi@pks.lubin.pl

 

POGOTOWIE TECHNICZNE

tel. 76 844 33 21, wew. 209, 129

 

STACJA PALIW

tel. 76 844 33 21, wew. 128

 

INSPEKTOR BHB

tel. 76 844 33 21, wew. 132

 

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH

tel. 76 844 33 21, wew. 106
e-mail: dz.prawny@pks.lubin.pl

 

PLACÓWKA TERENOWA W CHOJNOWIE

tel./fax: 76 818 84 76
e-mail: chojnow@pks.lubin.pl

 

PLACÓWKA TERENOWA W CHOCIANOWIE

tel./fax: 76 818 50 44
e-mail: chocianow@pks.lubin.pl

 

INFORMATYK

e-mail: informatyka@pks.lubin.pl, januszleg@wp.pl

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.